Kontakty

Organizační  výbor konference:

Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ústav automatizace a řídicí techniky
Nad Stráněmi 4511, 760 05, Zlín

+420 576 035 254, +420 606 777 211

Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze
Ústav přístrojové a řídicí techniky
+420 777 978 061

Ing. Tomáš Krannich, Ph.D
Českomoravská společnost pro automatizaci z.s.

Ing. Jan Fibír, CSc.
SIDAT, spol. s r.o

Ing. Roman Dvořák
MM průmyslové spektrum

Ing. Petr Bartošík
Automa

Irena Vopatřilová

Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Nad Stráněmi 4511, 760 05, Zlín

+420 576 035 255, +420 606 777 275