Konference

Náplň a cíl konference

Je přirozené, že hlavním záměrem konference uzavírající dvacetiletou historii konání, musí být určité zhodnocení dosavadního vývoje v oblastech, na které se vždy orientovala. Automatizace uplatňující se při řízení procesů technické povahy je společným motivem i pro letošní poslední ročník. S ohledem na zkrácenou jednodenní realizaci a okolnosti pro její uspořádání je kladen důraz na predikci dalšího vývoje automatizace, který je možno víceméně odhadnout ze současného stavu mezioborového propojení aktivit v této oblasti. Tyto v kombinacích různých, často nových, profesí mohou přinášet a přinášejí nové možnosti pro komplexní automatizaci a robotizaci, směřující k naplňování konceptu Průmysl 4.0.

Zajímavé proto budou odpovědi na toto téma zejména z pohledu stěžejních firem, které v uvedené oblasti dlouhodobě působí a jsou realisticky schopné se k tématu zasvěceně, na základě aktuálních požadavků praxe, vyjádřit a současně odpovědně predikovat další vývoj v této pro budoucnost významné oblasti. Zárukou pro naplnění těchto očekávání jsou vesměs pozitivní reakce od oslovených firem, většinou z řad tradičních účastníků minulých ročníků, které byly pozvány, aby se staly jejími programovými partnery. Předloženými návrhy se upřesnila a konkretizovala náplň konference obecně nazvané

AUTOMATIZACE: budoucnost – současnost – historie

Konference proběhne ve třech programových blocích

          A.  dopolední blok bude tvořený po zahajovacích vystoupeních přednáškami významných představitelů firem, podílejících se na zabezpečování rozvoje
                úrovně automatizace, které partneři konference navrhli jako inspirativní a nosná.

          B.  odpolední blok bude věnovaný ukázkám reálných současných řešení průmyslové automatizace formou přednášek a exkurzi v laboratořích CIIRKu 

          C.  podvečerní diskusně-společenský blok s doprovodným programem konference složený z krátkých neformálních vystoupení s připomenutím
                začátků a jejich současných dopadů, a připomenutím dosažených úspěchů ve spojitosti s významným životním jubileem hlavního protagonisty všech
                ročníků konference ARaP prof. Bohumila Šulce, na tento blok po přípitku naváže hudební vystoupení a raut.